Enstartside.net

Din startside på internett

Søndag 25. Oktober - Uke 43 - 2020
Nettsider i kategorien Offentlig
Altinn
Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige. Målet er at næringslivet bare skal behøve å forholde seg til en nettportal for all rapportering og kommunikasjon med forvaltningen. Her er elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap m.m.
Meld om feil
Arbeids og Velferdsforvaltningen (NAV)
NAV har ansvar for å sikre tjenestene og virkemidlene i arbeids og velferdsforvaltningen. Informasjon om jobb, arbeidsmarked, pensjon, helse og arbeidsliv.
Meld om feil
Brønnøysundregistrene
Søk i de ulike registrene. Denne forvaltningsetaten har ansvar for en rekke nasjonale kontroll og registreringsordninger for næringslivet. Som bedriftsleder, långiver, bruktbilkjøper, journalist eller enkeltperson kan du få tilgang til mye av informasjonen som er lagret i Brønnøysund.
Meld om feil
Det Norske Kongehus
Kongehusets offisielle nettsted presenterer kongefamilien, dagens monarki, historie, hoffet, slottet, øvrige eiendommer, fond m.m.
Meld om feil
Forsvaret.no
Det Norske Forsvarets offisielle informasjonstjeneste. Med bl.a. artikkelarkiv, fakta, utdanning i forsvaret, verneplikt, hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret og heimevernet.
Meld om feil
Norge.no
Inngangsside og veiviser til offentlige kontor og offentlig informasjon i Norge. Formålet er at du enkelt skal kunne finne frem til den offentlige virksomhet som har ansvaret for de tjenester du søker.
Meld om feil
Politi.no
Politi.no er det Norske politiets offisielle nettportal. Her vil du finne informasjon fra alle landets politidistrikt, særorgan og fra Politidirektoratet. Nettsiden inneholder Politiets tjenester som anmeldelser, pass, tillatelser, politiattester m.m.
Meld om feil
Posten Norge
Posten Norge er en av norges største bedrifter med virksomheter over hele landet. Her er informasjon om Postens produkter og tjenester. Som brev, frimerker, pakker, postbokser m.m.
Meld om feil
Skatteetaten
Offentlig informasjon om skatter og avgifter, både for personer og næringsliv. Skattekort, publikasjoner, skjemaer, tabeller, satser og mye mer.
Meld om feil
Statens Pensjonskasse
Pensjonsordningen for tilsatte i stat, skoleverk, forskningssektor og en rekke andre virksomheter. Alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon.
Meld om feil
Statens Vegvesen
Har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks og fylkesvegnettet. Og i tillegg tilsynet med kjøretøy og trafikanter. Informasjon om førerkort og føreropplæring. Nettstedet inneholder også oppdaterte trafikkmeldinger (stengninger, kolonnekjøring, redusert framkommelighet, fjelloverganger og helgetrafikk).
Meld om feil
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
SSB utarbeider offisiell statistikk om det norske samfunnet (priser, helse, befolkning, klima osv). Institusjonen fremskaffer fakta for allmenn informasjon og offentlig planlegging, samt bidrar med informasjon som er vesentlig for at folkestyret og markedssystemet i Norge skal fungere.
Meld om feil
Copyright © Startpunktet.net 2020

Kontakt: post@startpunktet.netUtviklet av GaWeb for BK | Hosting av GaHost