Enstartside.net

Din startside på internett

Søndag 25. Oktober - Uke 43 - 2020
Nettsider i kategorien Miljøvern
Bellona
Bellona er en miljøstiftelse som jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet rundt oss. Hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og naturen vår.
Meld om feil
Framtiden i Våre Hender
Framtiden i Våre Hender arbeider tverrpolitisk for miljøansvar og rettferdig fordeling av verdens ressurser.
Meld om feil
Greenpeace: Norge
Greenpeace er en internasjonal miljøvernorganisasjon som er både økonomisk og politisk uavhengig. Setter søkelyset på miljøproblemer og løsninger på disse.
Meld om feil
Miljødirektoratet
Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima og Forurensningsdirektoratet (Klif). Hovedoppgavene er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
Meld om feil
Miljøstatus i Norge
Oppdatert miljøstatus for Norge. Mål og nøkkeltall for avfall, kjemikalier, miljøovervåkning, støy, klima, forurensning m.m. Kart og miljødata.
Meld om feil
Natur og Ungdom
Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom. Jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på naturmangfoldet.
Meld om feil
Norges Miljøvernforbund
Frivillig organisasjon innen miljøvern. Norges Miljøvernforbund arbeider med et vidt register miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Meld om feil
Norges Naturvernforbund
Norges Naturvernforbund er norges eldste og største miljøvernorganisasjon. Arbeider for å verne naturen og sikre miljøet.
Meld om feil
World Wide Fond for Nature (WWF)
World Wide Fond for Nature er verdens største naturvernorganisasjon. Hovedmålet er å verne truede planter og dyrearter.
Meld om feil
Copyright © Startpunktet.net 2020

Kontakt: post@startpunktet.netUtviklet av GaWeb for BK | Hosting av GaHost