Enstartside.net

Din startside på internett

Søndag 25. Oktober - Uke 43 - 2020
Nettsider i kategorien Helseorganisasjoner
Den Norske Legeforening
Den Norske Legeforenings formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.
Meld om feil
Den Norske Tannlegeforening (NTF)
Den Norske Tannlegeforening (NTF) er landets eneste fagforening og interesseorganisasjon for tannleger. NTF skal arbeide for medlemmenes faglige og økonomiske interesser, samt gode kollegiale forhold.
Meld om feil
Forbundet Mot Rusgift (FMR)
Forbundet Mot Rusgift (FMR) er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler.
Meld om feil
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har over 50000 medlemmer. Målet er å bedre hverdagen til hørselshemmede. HLFs sekretariat samarbeider med eksterne fagmiljøer og frivillige i utvikling og gjennomføring for å lykkes med dette.
Meld om feil
Kreftforeningen
Foreningens hjemmesider har utdypende informasjon om de ulike aspektene av sykdommen kreft. Diagnoser, råd og veiledning, forebygging, forskning, nyttige pekere, nyheter og artikler.
Meld om feil
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL)
Informasjon om opptreningssentre, hjerte og lungesentre, generell informasjon om sykdom, nyheter, artikler og linker til lokale underlagte helseorganisasjoner.
Meld om feil
Mental Helse Norge
Organisasjon som arbeider for større forståelse for mennesker med psykiske problemer. Du finner nyheter, hjelpetelefon, arbeidslivstelefon og nettjenesten Si det med ord, hvor du kan skrive og få svar tilbake.
Meld om feil
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Nasjonalforeningen for Folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Arbeidsområdene er hjerte og karsykdom, demens, eldres helse og forskning.
Meld om feil
Norges Astma og Allergiforbund
Interesseorganisasjon for mennesker med astma og allergi. Nettsiden har fyldig informasjon om relevante temaer, formidling av pollenvarsel etc.
Meld om feil
Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig. Forbundets overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte.
Meld om feil
Norges Diabetesforbund
På Norges Diabetesforbunds nettside finner man informasjon om sykdommen, lokallag, artikler, diskusjonsgrupper m.m.
Meld om feil
Norges Handikapforbund
Norges Handikapforbund er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.
Meld om feil
Norges Migreneforbund
Norges Migreneforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon av migrenepasienter, pasienter med andre typer hodepine, samt deres pårørende.
Meld om feil
Norsk Epilepsiforbund
Interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi og deres pårørende. Her finner du informasjon om lidelsen, diverse pekere samt adresser til lokallagene.
Meld om feil
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
NFU er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming. Er til for å gjøre hverdagen lettere for mennesker med utviklingshemming og familiene deres. Organisasjonens visjon er "Et samfunn for alle".
Meld om feil
Norsk Revmatikerforbund
Landsomfattende interesseorganisasjon for alle grupper revmatikere. Nettsiden har informasjon om ulike former for revmatiske sykdommer, oversikt over fylkes og lokallag m.m.
Meld om feil
World Health Organization (WHO)
Omfattende og oppdatert side, med mulighet for å søke i et alfabetisk register over ulike tema innen helse, lese nyheter fra hele verden m.m. Teksten er utlagt både i engelsk, fransk og spansk.
Meld om feil
Copyright © Startpunktet.net 2020

Kontakt: post@startpunktet.netUtviklet av GaWeb for BK | Hosting av GaHost