Enstartside.net

Din startside på internett

Søndag 25. Oktober - Uke 43 - 2020
Nettsider i kategorien Helse og sykdom
Felleskatalogen
Felleskatalog med omtaler over legemidler/medisiner markedsført i Norge. Farmasøytiske preparater, vaksiner, priser m.m. Nettstedet inneholder søkemotor.
Meld om feil
Fritt Sykehusvalg
Tjenesten skal tilby pasienten oppdatert og kvalitetssikret informasjon om pasientrettigheter og forventede ventetider, som er relevant for pasientens valg av sykehus.
Meld om feil
Helsenorge.no
Helsenorge.no er en veiviser til den helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.
Meld om feil
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
På nettsiden til HELFO finnes informasjon om helserettigheter, stønadsordninger og regelverk for privatpersoner og helsepersonell. Inneholder selvbetjeningsløsningene for å bytte fastlege og bestille helsetrygdkort.
Meld om feil
Norsk Helseinformatikk (NHI)
Norsk Helseinformatikk (NHI) er et generelt medisinsk oppslagsverk for legfolk. Målet er å bidra til økt kunnskap om medisin og helse for å kunne styrke pasient og pårørendes medvirkning i medisinske beslutninger, samt at man kan ta større ansvar for egen helse.
Meld om feil
Copyright © Startpunktet.net 2020

Kontakt: post@startpunktet.netUtviklet av GaWeb for BK | Hosting av GaHost